piątek, 25 maja 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Za pośrednictwem firmy Agnieszka Wozińska Fotografia, ul K.K.Baczyńskiego 67, 64-100 Leszno NIP ,6972091588,
zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu
oraz dane osób niepełnoletnich którymi są Państwo opiekunami prawnymi. 
Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Agnieszka Wozińska.
Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, podpisane umowy, kontakt z klientami poprzez Gmail, Instagram, Facebook, zALAMO 
 Dane są wykorzystane do celu kontaktu z klientem, 
do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam i analiz ich tworzenia,
przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych.
Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibie firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych.
Dane przekazane firmie Agnieszka Wozińska Fotografia są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb frmy, do kontaktu, nawiązania współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy firmą a każdą z osób która powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób która powierzyła dane osobowe firmie Agnieszka Wozińska Fotografia
może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, mieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany.
Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych poprzez adres mailowy agnieszka.wozinska@gmail.com lub telefonicznie 515-341-129.